Voličský průkaz

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volební průkazy a další zajímavosti

             Jak jistě každý víte, Prezident republiky ČR vyhlásil dne 19. 4. 2017 termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na pátek 20. 10. 2017 a sobotu 21. 10. 2017. Jde o volby důležité neboť půjde o volbu mezi tradičními stranami, oligarchickými uskupeními nebo i malými stranami stojícími dosud na okraji politického spektra. Půjde o volbu nejen cesty, k níž směřujeme a snad k demokracii, ale také o cíl, k němuž směřujeme, což demokracie pro některé jistě nemusí být.

Proto si pojďme připomenout pár základních pravidel voleb.

Volby se tedy konají v již uvedených dnech. Volební místnosti jsou otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 – 14 hodin. Voličem je pak každý občan ČR jenž dosáhl věku 18 – ti let. Pokud však nechcete a nebo nemůžete hlasovat ve svém volebním obvodu je nutné optřit si takzvaný voličský průkaz. Pro letošní volby platí, že písemnou žádost s úředně ověřeným podpisem zaslanou poštou, nebo elektronickou žádost zaslanou emailem s elektronicky zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky musíte zaslat nejpozději dne 13. 10. 2017. Pokud žádost podáváte osobně, je posledním dnem 18. 10. 2017. Pokud se po vydání voličského průkazu rozhodnete volit ve svém volebním obvodu, klidně můžete, ale pozor, při jeho ztrátě nelze vydat duplikát!

Ve dnech před volbami nás také čeká absolvování lovení dosud nerozhodnutých voličů – volební kampaň. I zde tedy nabídneme několik podstatných dat. Ve dnech od 4. do 18. 10. 2017 umožní veřejnoprávní media (Česká televize a Český rozhlas) kandidujícím stranám a hnutím odvysílat své volební spoty v celkovém rozsahu 14 – ti hodin pro každou z nich.  Od 17. 10. 2017 ovšem platí zákaz zveřejňování předvolebních a volebních průzkumů.    A jako tradičně i letos pro nás voliče připravila Česká televize předvolební debaty. 14 debat v rozsahu 120 minut bude vysíláno od 15. 9. do 16. 10. vždy v pondělí, středu a pátek.

             A na závěr již jen, že o Vaší přízeň se bude letos ucházet celkem 31 uskupení, z nichž 21 postavilo kandidátní listinu v každém kraji. Přejeme Vám tedy uváženou volbu své budoucnosti.

Voličský průkaz nebo i Volební průkaz

Je institut, který umožňuje občanům volit i mimo své trvalé bydliště, přesněji mimo volební okrsek v němž je zapsán. Tuto možnost jistě ocení řada našich spoluobčanů, kteří stále holdují národnímu fenoménu, chalupaření a nebo i ti, kteří v současné uspěchané době cestují po služebních cestách. Tento institut přes svou značnou výhodu má také i řadu svých omezení. V tomto „super“ volebním roce neuškodí základní pravidla si připomenou.

V jakých volbách lze použít?

  • Prezidenta
  • Poslanecké sněmovny PČR
  • Senátu PČR
  • Zastupitelstva krajů

Ovšem i zde s jistými omezeními, kterým je nutné věnovat zvýšenou pozornost:

V případě senátních voleb, lze s voličským průkazem volit ve volebním okrsku kde jsou volby vyhlášeny (připomeňme, že do Senátu se volí jednou za dva roky vždy jen třetina senátorů) a zároveň v jehož volebním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

U krajských voleb lze průkaz použít ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje v jehož obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, tedy lidově v Kraji kde bydlíte trvale.

U ostatních jej můžete použít kdekoliv na území ČR.

Voličský průkaz nelze vydat při volbách do zastupitelstev obcí.

Kde si jej můžete opatřit?

Opatřit si jej můžete u obecního úřadu v jehož obvodu jste zapsáni do stálého seznamu voličů. Ať již budete volit v místě bydliště nebo právě za pomoci Voličského průkazu, přejeme jasný úsudek a šťastnou volbu při výběru Vašeho zastupitele u všech volených institucí.

Bližší informace lze také získat na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz